ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาเล่มที่19
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.111
อ825ก 2543 
การวิจัยในชั้นเรียนและโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเล่มที่22
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.7
อ825ก 2544 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียนเล่มที่8/อุทุมพร(..
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.15
อ825ก 2541 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.