ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664503692 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อุทุมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%(ทองอุไทย)%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จามรมาน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อุทุมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%(ทองอุไทย)%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จามรมาน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน&searchdb[au]=อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน&searchdb[au]=อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664590092',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน'
	
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664590093',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664590093',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อุทุมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%(ทองอุไทย)%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จามรมาน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ka1ronk3gr9obc56l1d8dnhfg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664590093',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
100คำถามคำตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาระดับพ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
379.111
อ825ร 2544 
การตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย)จามรมาน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
6a370.15
อ825ก 2540 
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาเล่มที่19
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.111
อ825ก 2543 
การวิจัยในชั้นเรียนและโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเล่มที่22
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.7
อ825ก 2544 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียนเล่มที่8/อุทุมพร(..
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.15
อ825ก 2541 
ไดสแควร์ (Chi-Square) : การทดสอบทางสถิติ
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมานะ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
อ825ค 2544 
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.26
อ825ท 2545 
เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล= Technignes of studying eff..
   อุทุมพร (ทองอุไทย)จามรมาน / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.3
อ825ท 2538 
วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน : รวมเกณฑ์ประเมินและต..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
379.111
อ 825 ว 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.