ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
ผลการค้นหา เลขเรียก
100คำถามคำตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาระดับพ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
379.111
อ825ร 2544 
การตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย)จามรมาน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
6a370.15
อ825ก 2540 
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาเล่มที่19
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.111
อ825ก 2543 
การวิจัยในชั้นเรียนและโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนเล่มที่22
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.7
อ825ก 2544 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียนเล่มที่8/อุทุมพร(..
   อุทุมพร(ทองอุไทย)จามรมาน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.15
อ825ก 2541 
ไดสแควร์ (Chi-Square) : การทดสอบทางสถิติ
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมานะ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
อ825ค 2544 
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.26
อ825ท 2545 
เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล= Technignes of studying eff..
   อุทุมพร (ทองอุไทย)จามรมาน / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.3
อ825ท 2538 
วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน : รวมเกณฑ์ประเมินและต..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
379.111
อ 825 ว 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.