ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอ..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
004.21 อ978ก 2555 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)/โอ..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
004.61อ978ค2552 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.678
อ978ร 2541. 
ระบบฐานข้อมูล = Database systems ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.74
อ978ร 2551 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science a..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
004
อ978ว 2551 . 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร) = e-Comerce (a m..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.872
อ978พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.