ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664500101 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไกรฤกษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นานา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ไกรฤกษ์ นานา'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไกรฤกษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นานา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=ไกรฤกษ์ นานา&searchdb[au]=ไกรฤกษ์ นานา&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ไกรฤกษ์ นานา'
	
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ไกรฤกษ์ นานา
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไกรฤกษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นานา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lovmo9bibh9mo1p2lhamcvloa6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664586502',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส
   ไกรฤกษ์ นานา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.593
ก979ห 2553 
จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ ไทย-กรีซ 50 ปี
   ไกรฤกษ์ นานา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
327.593
ก979จ 
จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ ไทย-กรีซ 50 ปี
   ไกรฤกษ์ นานา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.593
ก979จ 
จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-กรีช 50 ปี
   ไกรฤกษ์ นานา. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.5930495
ก976จ 2553 
จากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี 50 ปี
   ไกรฤกษ์ นานา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
327.593
ก979จ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.