ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607019861 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไพโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ปิยะวงศ์วัฒนา.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไพโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ปิยะวงศ์วัฒนา.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[au]=ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.&searchdb[au]=ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ไพโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ปิยะวงศ์วัฒนา.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gif0pkg3tqath4da4u67oklpg5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607106261',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management
   ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.401
พ992ก 2545. 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic mana..
   ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4012
พ992ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.