ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1603884583 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น ETC รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1603970983',
	ipset='34.201.9.19',
	val='  AnD  ( (subj like \'%ALGEBRA|xPROBLEMS,%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%EXERCISES,%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1603970983',
	ipset='34.201.9.19',
	val=' ALGEBRA|xPROBLEMS, EXERCISES,'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1603970983',
	ipset='34.201.9.19',
	val='  AnD  ( (subj like \'%ALGEBRA|xPROBLEMS,%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%EXERCISES,%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='5j8dsjqaan2qjn1makg1q7si15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed