ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614184484 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Boundary%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%value%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%problems%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Boundary value problems'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Boundary%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%value%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%problems%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[su]=Boundary value problems&searchdb[su]=Boundary value problems&searchdb[su]=Boundary value problems&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Boundary value problems'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Boundary value problems
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Boundary value problems '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Boundary%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%value%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%problems%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vfkjnsq062hh308dg8p92crb50',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614270884',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Fourier series and boundary value problems
   Brown, James Ward. / 1993
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
515.2433
B877F 1993. 
Partial differential equations and boundary-value problems w..
   Pinsky, Mark A. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
515.353
P658P 1998. 
Fourier analysis : with applications to boundary value probl..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
512.94
S755F 1974. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.