ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614166203 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Commercial%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val=' Commercial statistics'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Commercial%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val='searchdb[su]=Commercial statistics&searchdb[su]=Commercial statistics&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val=' Commercial statistics'
	
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Commercial statistics
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val=' Commercial statistics '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Commercial%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ffpvdk73vjjbr0jjo3a3m6f862',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614252604',
	ipset='34.201.11.222',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Applied statistics : improving business processes
   Bowerman, Bruce L. / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
B786A 1997 
Basic statistics for business and economics
   Lind,Douglas A. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
L499B 2000 
Business statistics : methods and applications
   Enns, Philip G. / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
E59B 1985 
Business statistics : text, cases, software
   Hall, Owen P. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
H178B 1991 
Business statistics I
   Amornlugsana thanasinsupaya. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658
A624B 1988. 
Data CD-ROM to accompany a first course in business statistics
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Data CD-ROM. 
Statistical techniques in business and economics
   Mason, Robert Deward, 1919- / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M398S 1996 
Statistics : for business and economics
   McClave James T. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M126S 1998. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.