ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607018508 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น of รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Functions%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%complex%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%variables%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' Functions complex variables'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Functions%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%complex%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%variables%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[su]=Functions of complex variables&searchdb[su]=Functions of complex variables&searchdb[su]=Functions of complex variables&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' Functions complex variables'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Functions complex variables
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' Functions complex variables '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Functions%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%complex%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%variables%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='sbertutntuq8f1ug5ocjueusc1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607104908',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Complex variables : with an introduction to conformal mappin..
   Spiegel, Murray R. / 1981
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
515
S755C 1981 
Complex variables and applications
   Brown, James Ward. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
515.93
B878C 1996 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.