ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1611729269 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val='  AnD  ( (subj like \'%algebra%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%abstract%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val=' algebra abstract'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val='  AnD  ( (subj like \'%algebra%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%abstract%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val='searchdb[su]=algebra abstract&searchdb[su]=algebra abstract&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val=' algebra abstract'
	
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง algebra abstract
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val=' algebra abstract '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val='  AnD  ( (subj like \'%algebra%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%abstract%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='3d7hdh303tv7jnnbpgdr8thqn5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1611815670',
	ipset='3.239.233.139',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Discrete mathematics: Schaum is outline of theory and proble..
   Lipschutz, Seymour. / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
510
L499D 1997. 
Discrete mathematics: Schaum is outline of theory and proble..
   Lipschutz, Seymour. / 1976
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
L499T 1976. 
Modern abstract algebra: Schaum is outline of theory and pro..
   Ayres, Frank. / 1965
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
512.9
A985M 1965. 
Modern algebra : an introduction
   Durbin, John R. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
512.12
D953M 2000. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.