ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615087163 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615173563',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ปรัชญา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ปรัชญา'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ปรัชญา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=ปรัชญา&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ปรัชญา'
	
พบจำนวน 109 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ปรัชญา
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ปรัชญา'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ปรัชญา%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pafvp5nsir8dj7rmje0ovma0e4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615173564',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
307.72
ห111 2549 
Siam Araya Manifesto สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอาร..
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
303.4 ก768ส 2555 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจค้าปลีก = Law for retail Business
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
343.0811
ค357ก 
กฎหมายมหาชน เล่ม1: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาช..
   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
342
บ241ก 2550 
กฎหมายมหาชน เล่ม1: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาช..
   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342
บ241ก 2538. 
กฎหมายมหาชน เล่ม1: วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาช..
   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342
บ241ก 2544. 
กระบวนการผู้นำทางธุรกิจ : แบบฉบับของคนจีน ตามปรัชญาจีน
   ฮวง, กวางกวัว, ค.ศ. 1945- / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
658.4092
ฮ131ก 2539. 
การจัดการคลังสินค้า = Warehouse management
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล. / 2550
   หนังสือ ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.78
ค357ก 2550 
การจัดการคลังสินค้า = Warehouse management
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.78
ค357ก 
การจัดการคลังสินค้า = Warehouse management
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.785
ค357ก 2550 
การจัดการคลังสินค้า = Warehouse management
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.2
ค358ก 2547. 
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ = LOGISTICS COST MANAGEMENT
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.5
ค357ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]   [แสดง 12/109 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.