ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615089928 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%รัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' รัก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%รัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=รัก&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' รัก'
	
พบจำนวน 557 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ รัก
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' รัก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%รัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='5acj4ihk5v5msr9r4aqtfnpr84',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615176329',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา : รายงานการวิจัย
   ชนิตา รักษ์พลเมือง. / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
344.07
ช152น 2551 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง จากแนวคิด...สู่วิธีปฏิบัติ
   ยุดา รักไทย / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.401
ย345ก 2543. 
การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกเอียงด้านเดี..
   วิศนุ ต่อโชติ. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ปพ 621.47
ว751ก 2550. 
การศึกษาการบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศ..
   กุสุมา สุทธิรักษา. / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ371.201
ก732ก 2553. 
การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.บ.4/2528
   วิชัย จึงรักเกียรติ / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
343.04
ว539ก 2541 
เจตนารมของกำหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
   เอกพร รักความสุข / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
340.01
อ878จ 2541 
เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า/ ..
   สุนทร บุญญาธิการ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
728.3
ส789ท 2542. 
นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา : รายงานก..
   ชนิตา รักษ์พลเมือง. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.101
ช153น 2551 
ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประ..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
321.8
อ274ป 2539 
พระราชบัญญัติกองอาสารักษษดินแดน พ.ศ.2497
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.35593
ส886พ 2537. 
สื่อสารด้วยการพูด : พูดถูกใจ ใคร ๆ ก็รัก
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
808.5
ส736 [2547] 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ ว..
   อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร . / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
354.328
ก218ม 2534. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [47]   [แสดง 12/557 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.