ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091898 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เด็ก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เด็ก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เด็ก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=เด็ก&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เด็ก'
	
พบจำนวน 159 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ เด็ก
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เด็ก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เด็ก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lkpcqrco9ogn3vvj0j8ue03061',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615178298',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครอง..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.93
ส691ก 2543. 
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสา..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.95
ส691ร 2544 
แนวทางการส่งเสริมสิทธิเด็กในครอบครัว:กรณีศึกษาบ้านท่าสวนยา ห..
   นภารัตน์ พุฒนาค / 2553
   หนังสือ,วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วจ32
น198น 2553. 
พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปราบการค้าหญิงและเด็ก..
    / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
364.153
น711พ 2541. 
10คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.95
ส691ส 2543 
Colorbar : รายงานพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังสื่อ
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.45013
ค269 2552. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็กและสตรี/สำนักป้องก..
   กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.013 ส691ก 2547 
กระดูกมือสื่อวิญญาณ = Soldier boy
   รูนีย์, แอนน์. / 2554
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ร715ก 2554 
กัลลิเวอร์ผจญภัยสุดขอบโลก=Gulliver is travels / Jonathan Swift
   Swift, Jonathan / 2551
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ส437ก 2551 
การจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาล และสถ..
   ประนอม ศรีไพรวัลย์. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.93
ส691ก 2544 
การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์และในสถ..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.93
ก525ก 2543 
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ : บทสังเคราะห์งา..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.95
ส691ก 2543 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [14]   [แสดง 12/159 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.