ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615090063 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[su]=Statistics&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Statistics
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rlm141jhv82a2b0h68fjk0tre0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615176463',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Complete business statistics
   Aczel,Amir D. / 1989
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
A189C 1989. 
Pocket Thailand in figures
    / 2007
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
315.93
P741 2007. 
Thailand in figures 2010 - 2011
    / 2006
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
315.93
T364 2011. 
Thailand in figures
    / 2006
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
315.93
T364 
Business statistics I
   Amornlugsana thanasinsupaya. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658
A624B 1988. 
Basic statistical concepts
   Bartz, Albert E. / 1981
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
B294B 1981 
Statistical methods for engineers and scientists
   Bethea, Robert M. / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
B562S 1985. 
Applied statistics : improving business processes
   Bowerman, Bruce L. / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
B786A 1997 
Business statistics : methods and applications
   Enns, Philip G. / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
E59B 1985 
Business statistics : text, cases, software
   Hall, Owen P. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
H178B 1991 
An Introduction to statistics
   Hall,Arthur H. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519
H174A 1983. 
A Guide to Learning statistics
   Herrmann, Robert F. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.07
H568A 1996 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.