เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาดไทย.กระทรวง
 ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน/ กระทรวงมหาดไทย.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมบทความกรมที่ดิน.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: กรมที่ดิน, 2543.
 เลขเรียก 346.043 ม234ว 2543
 รูปเล่ม 4เล่ม: ภาพประกอบ,แผนภูมิ; 29ซม.
 หมายเหตุ ล.1รวมบทความกรมที่ดิน-ล.2วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน-ล.3รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน-ล.4รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน
 หมายเหตุ Summary: เล่ม1รวมบทสัมภาษณ์อดีตอธิบดีกรมที่ดินและนายช่างใหญ่ รวมทั้งบทความเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ของกรมที่ดินมีภาพประกอบ
 หมายเหตุ Summary: เล่ม2รวบรวมความเป็นมาของโฉนดที่ดินตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจนถึงปัจจุบันว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน มีภาพประกอบเนื้อหาจัดเรียงตามปีพ.ศ.
 หมายเหตุ Summary: เล่ม3.รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติการจัดสรรคที่ดินพ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎกระทรวงต่างๆซึ่งออกตามในกฎหมาย
 หมายเหตุ Summary: เล่ม4. รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน เนื้อหากล่าวถึงกฎหมายที่ดินในแต่ละช่วงเวลาของอดีตทั้งกฎหมายที่เป็นศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ กฎหมายตราสามดวงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศพระบรมราชโองการ กฎสเนเบดี และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับวาระที่ประกาศใช้บังคับ
 หัวเรื่อง กรมที่ดิน.
 หัวเรื่อง กฎหมายที่ดิน.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
346.043 ม234ว 2543  
  Barcode: B0009401
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายที่ดิน.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วิวัฒนาการการออก..
Bib 3019
 Copyright 2024. All Rights Reserved.