เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9746645633 : 250 บาท
 ผู้แต่ง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
 ชื่อเรื่อง การวิจัย การวัดและประเมินผล : รวมบทความ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: การวิจัยการวัดและประเมินผล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: รวมบทความการวิจัย การวัดและประเมินผล
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2543.
 เลขเรียก 371.26 บ471ก 2543
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 รูปเล่ม 418 หนัา : แผนภูมิ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: ลักษณะทั่วไปของการวิจัย
--หลักการวิจัยเบื้องต้น
--การออกแบบวิจัย : แนวคิดและหลักการ
--การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
--สมมติฐานการวิจัย
--การวิจัยเชิงคุณลักษณะ
--หลักการทำวิจัย
--รูปแบบการวิจัย
--การเลือกและสุ่มตัวอย่าง
--การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ
--เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์--กระบวนการประเมินผลการศึกษา--การประเมินผลโครงการ--การประเมินเอกสารหลักสูตร--การเขียนหนังสือและตำรา--ข้อคิดเกี่ยวกับการนิเทศงาน.
 หัวเรื่อง การเขียนรายงาน.
 หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา.
 หัวเรื่อง วิจัย.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543  
  Barcode: B0001396
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.2 
  Barcode: B0001397
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.3 
  Barcode: B0001398
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.4 
  Barcode: B0001489
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.]

    หัวเรื่อง [การเขียนรายงาน.]
    หัวเรื่อง [การวัดผลทางการศึกษา.]
    หัวเรื่อง [วิจัย.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิจัย การวัดแ..
Bib 1073
 Copyright 2024. All Rights Reserved.