เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1บัณฑิตวิทยาลัย
         วพ วิทยานิพนธ์ (ขอยืมได้)
2สาขาย่อย 1
         site1-book หนังสือทั่วไป
3ห้องสมุดสาขาหลัก
         GP สิ่งพิมพ์รัฐบาล : Government Publications
         ILC International Language Center (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-master ห้องหนังสือป.เอก
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         R หนังสืออ้างอิง : Reference
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
4ห้องหนังสือสำรอง
         หนังสือสำรอง::l::Book Reserve หนังสือสำรอง (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ สาขาย่อย 1
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก Copyright 2023. All Rights Reserved.