เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข่าว
  กลับหน้าหลัก
ข่าวทั้งหมด 15
ข่าวที่ปัจจุบัน 0
ข่าวทั้งหมด

ลำดับที่ รายการข่าว
1 ข่าวการศึกษา ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน international Program in THAILAND & ASEAN
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ13:02 8/กันยายน/2558 (6 ปี ที่แล้ว)
2 โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ11:57 8/กันยายน/2558 (6 ปี ที่แล้ว)
3 NEU Bookfair ครั้งที่ 3 ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ11:39 20/กุมภาพันธ์/2558 (7 ปี ที่แล้ว)
4 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:15 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
5 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:14 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
6 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:14 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
7 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:14 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
8 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:13 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
9 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:13 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
10 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:13 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
11 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:13 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
12 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:12 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
13 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:12 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
14 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:12 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
15 การบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น
  โดย บรรณารักษ์
  เมื่อ12:12 12/กันยายน/2557 (7 ปี ที่แล้ว)
   [แสดง 15/15 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.