เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ
    / 2527
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428
ส747ก 2527 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ = Public personne..
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
350.9
ส747ก 2533 . 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ = Public personne..
    / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
352.6
ม246ก 2541. 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม = Criminal justice a..
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
351.8
ส747ก 2537 . 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 16423 หน่วยที่ 1-7..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2542 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 16423 หน่วยที่ 1-7..
    / 2532
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2532 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 16423 หน่วยที่ 1-7..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio pro..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio pro..
    / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio pro..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2539 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio pro..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio pro..
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2548 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television p..
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2533 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television p..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ = Television p..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ = Lif..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
374
ม264ก 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2539 
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ..
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2533 
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ..
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2547 
เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น ..
    / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.43
ม246ก 2530 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.