เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
About law : an introduction
   Honore, Tony, 1921- / 1995
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
349.41
H735A 
Abstracts : การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 5 วัน..
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส001.42
ม246ก 2552 
Academic business conference, October 16-18, 2002 Phuket, Th..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
016.658
ก475อ 2545 
Academic writing in english: for asian students and research..
   Dhirawit Pinyonatthagarn / 2012
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
421D534A 2012 
Acadmic Reading
   ู Suphawat Pookcharoen
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

428.4
s959a 
Accounting
   Warren, Carl S. / 1996
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
657A627A 1996 
Accounting
   Horngren, Charles T. / 2002
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
H813A 2002 
Accounting
   Horngren, Charles T., 1926- / 1999
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
657A172 1999 
Accounting
   Horngren, Charles T. / 2002
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
657412A 2002 
Accounting
   Sneyd, Michael R. / 1994
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
657S654A 1994 
Accounting : an integrated approach
   Arens, Alvin / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657.45
A681A 2000 
Accounting : concepts/procedures/applications
    / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
A172 1985 
Accounting : the basis for business decisions
    / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
A172 1999. 
Accounting : the basis for business decisions
   Meigs, Walter B. / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
657
M512A 1987 
Cost accounting :|ba managerial emphasis
   Horngren, Charles T / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
657.42
H813C 1987. 
Accounting and information system
   Page, John / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657
P132A 1987 
Accounting and information system
   Page, John / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
P132A 1992 
Accounting and information systems
   Page, John / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657.0285
P132A 
Accounting for decision making and control
   Zimmerman, Jerold L., 1947- / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.15
Z73A 
Accounting for social value
    / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.4
A172 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [1095]   [แสดง 20/21898 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.