ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614752977 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Ayres,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Frank%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val=' Ayres, Frank'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Ayres,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Frank%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val='searchdb[au]= Ayres, Frank&searchdb[au]= Ayres, Frank&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val=' Ayres, Frank'
	
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Ayres, Frank
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Ayres,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Frank%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='g1cqf5ihnsbdigvkja5ubfetq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614839377',
	ipset='3.238.36.32',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Differential and integral calculus : Schaum is outline of t..
   Ayres, Frank. / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
515
A985D 1992. 
Differential and integral calculus in si metric units : Scha..
   Ayres, Frank. / 1972
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
515.076
A985D 1972 
Differential equations in si metric units : Schaum is outlin..
   Ayres, Frank. / 1972
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
515.35
A985D 1972 
Matrices : Schaum is outline of theory and problems of matri..
   Ayres, Frank. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
512.9
A984M 1974. 
Modern abstract algebra: Schaum is outline of theory and pro..
   Ayres, Frank. / 1965
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
512.9
A985M 1965. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.