ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณ ะ
   ชาญชัย แสวงศักดิ์. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
342.014
ช485ส 2543 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2542
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
342
ช485ก 2542 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
342
ช485ก 2544 
การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
323.4
ช485ก 2540 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายการปกค..
   ชาญชัย แสวงศักดิ์. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342.08
ช486ก 2543. 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
342.06ช486ค 2539 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
342.06ช486ค 2538 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอ ง
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
346.02
ช485ค 2541. 
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และค..
   ชาญชัย แสวงศักดิ์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
346.038 ช486ค 2554 
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
342.06
ช486ค 2542 
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
   ชาญชัย แสวงศักดิ์. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342.06
ช486ค 2545. 
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญช..
   ชาญชัย แสวงศักดิ์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342.06ช486ค 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.