ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มยุรี ทับทิมหิน
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9742414114
 ผู้แต่ง มยุรี ทับทิมหิน
 ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน" ครู มยุรีทับทิมหิน ครูต้นแบบ ปี 2542วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา / โดย มยุรี ทับทิมหิน ; [บรรณาธิการ ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Spine title: ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ครูมยุรี ทับทิมหิน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน" ครู มยุรี ทับทิมหิน ครูต้นแบบ ปี 2542วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน" ครูมยุรี ทับทิมหินครูต้นแบบ ปี 2542 วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับประถมศึกษา
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545 .)
 เลขเรียก 371.102 ม189ร 2545
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 40 หน้า : ภาพประกอบ
 ชื่อชุด เอกสารชุด "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" ; ลำดับที่68/2545
 หัวเรื่อง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 หัวเรื่อง การเรียนรู้
 หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน
 ผู้แต่งร่วม ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
371.102 ม189ร 2545  
  Barcode: B0002027
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
371.102 ม189ร 2545 ฉ.2 
  Barcode: B0002028
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 875 Copyright 2007. All Rights Reserved.