ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607118764 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%รัตติกรณ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จงวิศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' รัตติกรณ์ จงวิศาล.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%รัตติกรณ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จงวิศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=รัตติกรณ์ จงวิศาล.&searchdb[au]=รัตติกรณ์ จงวิศาล.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' รัตติกรณ์ จงวิศาล.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รัตติกรณ์ จงวิศาล.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%รัตติกรณ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%จงวิศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='prb620kr9jvvhaovu1v7od5fj5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607205165',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9789740330929
 ผู้แต่ง รัตติกรณ์ จงวิศาล.
 ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา = Leadership : theories, research, and approaches to development / รัตติกรณ์ จงวิศาล.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: Leadership : theories, research, and approaches to development
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
 เลขเรียก 658.4092 ร365ภ
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 529 หน้า : ภาพประกอบ,แผนภูมิ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง ผู้นำ.
 หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ--ทฤษฎี.
 หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
658.4092 ร365ภ  
  Barcode: B0038641
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
658.4092 ร365ภ ฉ.2 
  Barcode: B0038642
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
658.4092 ร365ภ ฉ.3 
  Barcode: B0038643
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 21015 Copyright 2020. All Rights Reserved.