ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607123176 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วิโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สารรัตนะ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' วิโรจน์ สารรัตนะ.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วิโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สารรัตนะ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=วิโรจน์ สารรัตนะ.&searchdb[au]=วิโรจน์ สารรัตนะ.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' วิโรจน์ สารรัตนะ.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิโรจน์ สารรัตนะ.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วิโรจน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สารรัตนะ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='t68dvkrhhjh16luq6i4chs2lc7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607209576',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9789745282810
 ผู้แต่ง วิโรจน์ สารรัตนะ.
 ชื่อเรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2556.
 เลขเรียก 370.72 ว712ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
 รูปเล่ม 380 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ แนวคิดทางการวิจัย
-- การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม
-- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
-- การวิจัยและพัฒนา
-- การประเมินเชิงระบบ
-- การวิจัยทฤษฎีฐานราก
-- การพัฒนาตัวบ่งชี้
-- การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง
-- การวิจัยอนาคต
-- วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม.
 หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา--วิจัย.
 หัวเรื่อง การศึกษา--วิจัย.
 หัวเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา.
 หัวเรื่อง วิธีวิทยา.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
370.72 ว712ก  
  Barcode: B0038189
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
370.72 ว712ก ฉ.2 
  Barcode: B0038190
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
370.72 ว712ก ฉ.3 
  Barcode: B0038191
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 20872 Copyright 2020. All Rights Reserved.