ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศรนรินทร์ ไชยบุรี
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9742415366
 ผู้แต่ง ศรนรินทร์ ไชยบุรี
 ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ"การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบ"การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง"โดยครูศรนรินทร์ ไชยบุรี ครูต้นแบบ ปี 2542 วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย / โดยศรนรินทร์ ไชยบุรี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Spine title: ร่วมปฏิรูปการเรียนกับครูต้นแบบ ครูศรนรินทร์ ไชยบุรี
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 2545
 เลขเรียก 371.102 ศ141ร 2545
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม [5],28หน้า : ภาประกอบ, 21 ซม.
 ชื่อชุด เอกสารชุดร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ; อันดับที่147/2545
 หัวเรื่อง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 หัวเรื่อง การสอน
 หัวเรื่อง ครูต้นแบบ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ; สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
371.102 ศ141ร 2545  
  Barcode: B0002044
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
371.102 ศ141ร 2545 ฉ.2 
  Barcode: B0002045
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 909 Copyright 2022. All Rights Reserved.