ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664502325 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ศรินารถ ใจมั่น'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=ศรินารถ ใจมั่น&searchdb[au]=ศรินารถ ใจมั่น&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ศรินารถ ใจมั่น'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศรินารถ ใจมั่น
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lt49uvu8fsb6ffdodg7grfdl67',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664588725',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ศรินารถ ใจมั่น
 ชื่อเรื่อง 50ปีระบบการค้าหหุราคีจากGATTสู่WTO/ ศิรินารถ ใจมั่น
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพ: สวัสดิการกรมเศรษฐีกิจการพาณิชย์, 2543
 เลขเรียก 382.3 ศ459ห 2543
 รูปเล่ม 1เล่ม, 27ซม.
 หัวเรื่อง การค้าพหุภาคี
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
Bib 8418 Copyright 2022. All Rights Reserved.