ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664499764 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศิรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ศิรินารถ ใจมั่น.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศิรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=ศิรินารถ ใจมั่น.&searchdb[au]=ศิรินารถ ใจมั่น.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' ศิรินารถ ใจมั่น.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศิรินารถ ใจมั่น.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศิรินารถ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ใจมั่น.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='jj6vmks5av1q12jkqbad836d12',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664586164',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ศิรินารถ ใจมั่น.
 ชื่อเรื่อง 50ปี ระบบการค้าพหุภาคี/ ศิรินารถ ใจมั่น.
 พิมพลักษณ์ กรุงเเทพฯ : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2543.
 เลขเรียก 382.3 ศ459ห 2543
 รูปเล่ม 1เล่ม; 27ซม.
 หัวเรื่อง การค้า.
 หัวเรื่อง พหุภาคี.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
382.3 ศ459ห 2543  
  Barcode: B0028899
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
382.3 ศ459ห 2543 ฉ.2 
  Barcode: B0028900
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 15584 Copyright 2022. All Rights Reserved.