ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708874394 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประเสริฐ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตัณศิริ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู ประเสริฐ ตัณศิริ.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประเสริฐ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตัณศิริ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=ู ประเสริฐ ตัณศิริ.&searchdb[au]=ู ประเสริฐ ตัณศิริ.&searchdb[au]=ู ประเสริฐ ตัณศิริ.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู ประเสริฐ ตัณศิริ.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ู ประเสริฐ ตัณศิริ.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประเสริฐ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตัณศิริ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p7c28kkceumua7pkt4d5hrvv73',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708960795',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN ู 9745930792 .
 ผู้แต่ง ู ประเสริฐ ตัณศิริ.
 ชื่อเรื่อง ู คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง สิทธิยึดหน่วงและบุริมสิทธิ = Civil and commercial code onsuretyship, mortage, pledge, right of retention and preferential : LA 304 / ประเสริฐ ตัณศิริ, สุรพล วิเศษโกสิน และ ชูชาติ ศิรินิล.
 พิมพลักษณ์ ู กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
 เลขเรียก ^ู 346.07 ป418ค 2531.
 ครั้งที่พิมพ์ ู พิมพ์ครั้งที่ 2.
 รูปเล่ม ู 272 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง ู--กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3|xคำอธิบาย.
 หัวเรื่อง ู--ค้ำประกัน.
 หัวเรื่อง ู--จำนอง.
 หัวเรื่อง ู--จำนำ.
 หัวเรื่อง บุริมสิทธิ.
 ผู้แต่งร่วม ู สุรพล วิเศษโกสิน.
 ผู้แต่งร่วม ชูชาติ ศิรินิล.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
ู 346.07 ป418ค 2531.  
  Barcode: B0018205
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
ู 346.07 ป418ค 2531. ฉ.2 
  Barcode: B0018206
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
ู 346.07 ป418ค 2531. ฉ.3 
  Barcode: B0018207
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
ู 346.07 ป418ค 2531. ฉ.4 
  Barcode: B0018208
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
5. หนังสือ
หนังสือ
ู 346.07 ป418ค 2531. ฉ.5 
  Barcode: B0018209
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 8079 Copyright 2023. All Rights Reserved.