ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708871728 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.&searchdb[au]=ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708958128',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.'
	
พบจำนวน 66 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ู สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708958129',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708958129',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ooagga7qnip1u2d5o804qmt2q2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708958129',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
พระราชบัญญัติป้องกันเรือกัน พ.ศ. 2522
    / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.343095
ส886พ 2535. 
กฎหมายปฏิรปกระทรวงพาณิชย์ = Ministry of commerce
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
354.7
ก117 2545 
พระราชบัญญัติกองอาสารักษษดินแดน พ.ศ.2497
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.35593
ส886พ 2537. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2..
    / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.3574
829พ [2537?] 
กฎหมายปฎิรปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.099
ก117 2545 
กฎหมายปฏิรปกระทรวงการต่างประเทศ = MINISTRY OF FOREIGN AFF ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
353.13
ก117 2545 
กฎหมายปฏิรปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
354.5
ก117 2546 
กฎหมายปฏิรปกระทรวงแรงงาน = Minstry of labour
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.01
ก117 2545 
กฎหมายปฏิรปกระทรวงวัฒนธรรม = Ministry of culture
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
344.09
ก117 2545 
กฎหมายและระเบียบป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    / 2531
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.6138
ส886ก 2531. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2535-2536ตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
    / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
347.035077
ส886ค 2537. 
คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสงสุด พุธศักราช 2545 ตอน2
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
342
ค369 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/66 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.