ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709453523 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Air%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Pollution.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Air Pollution.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Air%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Pollution.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searchdb[su]=Air Pollution.&searchdb[su]=Air Pollution.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Air Pollution.'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Air Pollution.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Air Pollution. '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Air%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Pollution.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9cq860m9avp1ml8gug7e257593',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1709539923',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Air pollution control engineering
   Nevers, Noel de. / 1995
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
628.53
N514A 1995. 
Air pollution control engineering
   Nevers, Noel de. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.53
N514A 2000 
Fundamentals of air pollution engineering
   Flagan, Richard C. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.5F574F 1988 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.