ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 19 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง CALCULUS
ผลการค้นหา เลขเรียก
Laplace transforms: Schaum is outline of theory and problems
   Spiegel, Murray R. / 1965
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
512.5
S755L 1965. 
advanced calculus si (metric) edition : schaum is outline of..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือทั่วไป(สาขาย่อย 1)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
515
S755A 1974. 
Basic calculus with applications
   Rodin, Burton / 1978
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.1
R692B 1978 
Calculus and analytic geometry
   Edwards,C. H. / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.15
E26C 1986. 
Calculus and analytic geometry
   Thomas, George B. / 1984
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.15
T456C 1984. 
Calculus and analytic geometry geometry
   Thomas, George B. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
515.15
T456C 1996 
Calculus: with analytic geometry
   Swokowski, Earl W . / 1979
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.15
S979C 1979. 
Calculus: with analytic geometry
   Purcell,Edwin J. / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.15
P985C 1987. 
Computer applications in finite mathematics and calculus
   Meitler, Carolyn L. / 1984
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.64
M515C 1984 
Differential and integral calculus : Schaum is outline of t..
   Ayres, Frank. / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
515
A985D 1992. 
Differential and integral calculus in si metric units : Scha..
   Ayres, Frank. / 1972
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
515.076
A985D 1972 
Multivariable calculus, linear algebra, and differential equ..
   Grossman, Stanley I. / 1995
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.076
G878M 1995. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/19 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.