ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614187229 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Differential%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%equations%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Differential equations'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Differential%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%equations%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[su]=Differential equations&searchdb[su]=Differential equations&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Differential equations'
	
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Differential equations
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Differential equations '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Differential%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%equations%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='9km2v8vfmtg115pul0h9dcprr5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614273629',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
An introduction to differential equations and their applicat..
   Farlow, Stanley J. / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
515.35
F232A c1994. 
Differential equations & linear algebra
    / 2002
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.35
D569 2002 
Differential equations : Schaum is outline series theory and..
   Bronson, Richard. / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
515.35
B869D 1994 
Differential equations in si metric units : Schaum is outlin..
   Ayres, Frank. / 1972
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
515.35
A985D 1972 
Differential equations with applications and historical notes
   Simmons, George F. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
515.35
S592D 1991 
Elements of partial differential equations
   Sneddon, Ian N. / 1957
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
517.3
S671E 1957. 
Differential equations : Schaum is solved problems series 2..
   Bronson, Richard . / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.35
B869S 1988. 
Introduction to differential equations: solutions manual
   Buck,Ellen F . / 1976
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.35
B922I 1976. 
Multivariable calculus, linear algebra, and differential equ..
   Grossman, Stanley I. / 1995
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.076
G878M 1995. 
Ordinary differential equations
   Birkhoff,Garrett. / 1962
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.352
B619O 1962. 
Advanced engineering mathematics
   Kreyszig,Erwin. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510.2462
K92A 1988. 
Essentials of ordinary differential equations
   Agarwal , Ravi P / 1993
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
512.94
A261E 1993. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.