ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1709458259 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Electronics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Electronics'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Electronics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searchdb[su]=Electronics&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Electronics'
	
พบจำนวน 63 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Electronics
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Electronics '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Electronics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6nv4ghqb11agr1ehg4itfem0t2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1709544660',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Basic electricity and electronics
   Horn, Delton T. / 1993
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.381
H813B 1993 
2000 solved problems in electronics
   Cathey, Jimmie J. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.381
C363S 1990 
Adaptive control of linear systems with actuator failures
   Chen, Shuhao. / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.832A636L 2004 
Analysis and Design of Digital Intergrated Circuits
   Hodges, David A. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
621.381
H689A 1988 
Applied digital electronics
   Green, D. C. / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3815
G795A 1999 
Applied statistics for engineers and scientisrs
   Petruccelli,Joseph D. / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P498A 1999. 
Basic electricity : a text-lab manual
   Zbar, Paul B. / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.31
Z39B 1992 
Basic electronics for scientists
   Brophy, James J. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.381
B871B 1983 
Basic electronics for scientists
   Brophy, James J. / 1990
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.381
B871B 1990 
Communication electronics
   Frenzel, Louis E. / 1989
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.38
F873C 1989 
Communication systems : an introduction to signals and noise..
   Carlson, A. Bruce / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
621.38043
G233C 1986 
Designing with TTL integrated circuits
    / 1975
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.381
M875D 1975 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/63 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.