ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614186167 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val='   AnD   (  (subj like \'%Fourier%\' )   
 ) 
 AnD  (  (subj like \'%analysis%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Fourier analysis'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val='   AnD   (  (subj like \'%Fourier%\' )   
 ) 
 AnD  (  (subj like \'%analysis%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[su]=Fourier analysis&searchdb[su]=Fourier analysis&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Fourier analysis'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Fourier analysis
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Fourier analysis '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val='   AnD   (  (subj like \'%Fourier%\' )   
 ) 
 AnD  (  (subj like \'%analysis%\' )   
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cvv99svu1mdlhguv4gocilf560',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614272567',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Fourier analysis : with applications to boundary value probl..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
512.94
S755F 1974. 
The fourier transform and its applications
   Bracewell, Ronald N. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.7
B796T 2000. 
The fourier transform and its applications
   Bracewell, Ronald N. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
515.7
B796T 1986. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.