ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708381795 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Geometry.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Geometry.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Geometry.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searchdb[su]=Geometry.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708468212',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Geometry.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Geometry.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708468228',
	ipset='44.220.62.183',
	val=' Geometry. '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708468228',
	ipset='44.220.62.183',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Geometry.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='rtijf5d6o92pmttmvc8q2lk430',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708468228',
	ipset='44.220.62.183',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Precalculus mathematics
   Thomason,John M. / 1987
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
T459P 1987. 
Modern mathematics : an elementary approach
   Wheeler, Ruric E. / 1984
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
510
W564M 1984. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.