ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614185201 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Matrices%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Matrices'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Matrices%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[su]=Matrices&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Matrices'
	
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Matrices
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Matrices '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Matrices%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='pk3fjc9mif8kmr0nj5n66f27f6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614271601',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Matrices : Schaum is outline of theory and problems of matri..
   Ayres, Frank. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
512.9
A984M 1974. 
Matrix theory with applications
   Goldberg, Jack L. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
512.9434
G618M 1991. 
Matrix structural analysis
   Meek, J. L / 1971
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
530.12
M494M 1971 
Numerical and matrix methods in structural mechanics : with ..
   Wang, Ping-chun,|d1920- / 1966
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
530.12
W246N 1966 
Structural matrix analysis for the engineer
   Robinson, John, 1933- / 1966
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
530.12
R662S 1966 
Theory of matrix structural analysis
   Przemieniecki, J. S. / 1968
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
530.12
P973T 1968 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.