ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091776 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[su]=Statistics&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Statistics
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gtgd1b27p72hpusgmc55p1nu24',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615178176',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Statistical techniques in business and economics
   Mason, Robert Deward, 1919- / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M398S 1996 
Statistics
   McClave, James T. / 1985
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
519.5
M126S 1985 
Statistics : Schaum is outline of theory and problems
   Spiegel, Murray R . / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
S755S 1988. 
Statistics : Schaum is outline of theory and problems :in ..
   Spiegel, Murray R . / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
519.5
S755S 1992. 
Statistics : an introduction
   Kirk, Roger E. / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
K59S 1999 
Statistics : for business and economics
   McClave James T. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M126S 1998. 
Statistics thinking for managers
   Ott,Lyman. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
O89S 1983. 
Thailand in figures 2010 - 2011
    / 2006
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
315.93
T364 2011. 
Thailand in figures
    / 2006
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
315.93
T364 
Understanding statistics
   Naiman, Arnold . / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519
N157U 1986. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 10/34 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.