เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
เล่าเรื่องพระอภัยมณี / นล นรากร.

801.951 น36ล 2529
หัวใจทอง ดวงดารา การเมืองเรื่องรัก / ม.ล. ปิ่น ..

801.952 ป53ห 2540
หัวใจทอง ดวงดารา การเมืองเรื่องรัก / ม.ล. ปิ่น ..

801.952 ป53ห 2540
สังข์ทอง/ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ.

801.954 พ618ส 2537.
สังข์ทอง/ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ.

801.954 พ618ส 2537.
พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์ : เจตนา นาควัชระ / สดชื..

801.95 พ453 2542
เขียนให้เป็นชนะด้วยปลายปากกา / เกรียงศักดิ์ เจร..

808 ก84ข
Writing from within 1 / Curtis Kelly & Arlen Gar..

808.042K29W 2011
Writing for a specific purpose / Sandra McKay, ..

808.042 M153W 1980
Interaction two : a writing process book / Marg..

808.042 Se454I 1996
College writing basics : a progressive approach..

808.042 T987C 1987
การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม/ กาญจนา แก้วเทพ

808.066 ก425ก
ชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอนเส้นทางสู่ศาสตราจารย์ / ณ..

808.066 ณ259ช
ตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า เพื่อการพั..

808.066 ถ267ต
ตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า เพื่อการพั..

808.066 ถ267ต
ตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า เพื่อการพั..

808.066 ถ267ต
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ / นภาลัย สุวรรณธา..

808.066 น198ก
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ / นภาลัย สุวรรณธา..

808.066 น198ก
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ / นภาลัย สุวรรณธา..

808.066 น198ก
หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารน..

808.066 ป384ห
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [26]   [แสดง 20/518 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.