ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708875837 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AND  ( (subj like \'%.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' .'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AND  ( (subj like \'%.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[su]= [[AND]] .&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' .'
	
พบจำนวน 9,611 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and .
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' [[AND]] . '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AND  ( (subj like \'%.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='195baos70g5i18uc5akbnu4ls1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708962238',
	ipset='3.236.145.153',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1
ร778 2539 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ ทางเรือนแก้ว. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.24
ป399ง 2549. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.2
x399m2543 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   พายัพ วนาสุวรรณ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
332.1095
พ618ป 2542 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กุลพล พลวัน. / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
322.44
ก727ร 2541. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   การวิจัยในชั้นเรียน / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
089.95911
ร156 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
388
น199 2549 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   Brown, William J., 1954- / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.15
B879A 1999 
ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ
   บุญเตือน ศรีวรพจน์. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ294.363
บ452ช 2549 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [801]   [แสดง 12/9611 รายการ]



 Copyright 2023. All Rights Reserved.