ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.2
x399m2543 
การแก้ปัญหาช่างยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.287
ป398ก 2549 
งานเครื่องยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.43
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์ดีเซล
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.436
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์ดีเซล
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.436
ป399ง 2549. 
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.25
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์เล็ก
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.436
ฟ399ง 2546. 
งานเครื่องล่างรถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.24
ป399ง 2549. 
งานบำรุงรักษารถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.287
ป399ง 2549. 
งานบำรุงรักษารถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
629.287
ป399ง 2544. 
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.43
ป399ง 2548. 
งานวัดละเอียดช่างยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.282
ป399ง 2546. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.