ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1643057308 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ประสานพงษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%หาเรือนชีพ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ประสานพงษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%หาเรือนชีพ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searchdb[au]=ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.&searchdb[au]=ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.'
	
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ประสานพงษ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%หาเรือนชีพ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='do4jn035aa97dgrus4ot0nebh7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1643143709',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.2
x399m2543 
การแก้ปัญหาช่างยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.287
ป398ก 2549 
งานเครื่องยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.43
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์ดีเซล
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.436
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์ดีเซล
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.436
ป399ง 2549. 
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.25
ป399ง 2546. 
งานเครื่องยนต์เล็ก
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.436
ฟ399ง 2546. 
งานเครื่องล่างรถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.24
ป399ง 2549. 
งานบำรุงรักษารถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.287
ป399ง 2549. 
งานบำรุงรักษารถยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
629.287
ป399ง 2544. 
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.43
ป399ง 2548. 
งานวัดละเอียดช่างยนต์
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.282
ป399ง 2546. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.