ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615085340 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[su]=Statistics&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics'
	
พบจำนวน 34 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Statistics
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Statistics '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Statistics%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='f9qu85lse57g9i6ej16qevatb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615171740',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
A Guide to Learning statistics
   Herrmann, Robert F. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.07
H568A 1996 
A Primer of statistics
   Phipps,M.C. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P573A 1998. 
Applied statistics : improving business processes
   Bowerman, Bruce L. / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
B786A 1997 
Applied statistics and probability for engineers
   Montgomery, Douglas C / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M787A 1999 
Applied statistics for engineers and scientisrs
   Petruccelli,Joseph D. / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P498A 1999. 
Basic statistical concepts
   Bartz, Albert E. / 1981
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
B294B 1981 
Basic statistics for business and economics
   Lind,Douglas A. / 2000
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
L499B 2000 
Business statistics : methods and applications
   Enns, Philip G. / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
E59B 1985 
Business statistics : text, cases, software
   Hall, Owen P. / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
H178B 1991 
Business statistics I
   Amornlugsana thanasinsupaya. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658
A624B 1988. 
Data CD-ROM to accompany a first course in business statistics
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Data CD-ROM. 
Student solutions manual and study guide for use with applie..
   Webster,Allen L. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
W378S 1998. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/34 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.