ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615088088 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น C รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Montgomery,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Douglas%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Montgomery, Douglas'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Montgomery,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Douglas%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[au]=Montgomery, Douglas C&searchdb[au]=Montgomery, Douglas C&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' Montgomery, Douglas'
	
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Montgomery, Douglas
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Montgomery,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Douglas%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='4i45avp5k5d485ptifqum9nf01',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615174488',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Applied statistics and probability for engineers
   Montgomery, Douglas C / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M787A 1999 
Design and analysis of experiments
   Montgomery, Douglas C . / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M757D 2013 
Introduction to statistical quality control
   Montgomery, Douglas C. / 2005
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.562
M787I 2005 
Probability and statistics in engineering and management sci..
   Hines, William W. / 1980
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.1
H662P 1980 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.