ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กฤษณะ ช่างกล่อม
ผลการค้นหา เลขเรียก
(ร่าง) กฎหมายลายมือชื่อดิจิตอล = Digital signature law
   กฤษณะ ช่างกล่อม / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.07ก281ร 2542 
กฎหมายและความรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ..
   กฤษณะ ช่างกล่อม / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
342
ก281ก 2542 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Elec..
   กฤษณะ ช่างกล่อม / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
346.07
ก281ร 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.