ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607123742 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชนาธิป%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ชนาธิป พรกุล.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชนาธิป%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=ชนาธิป พรกุล.&searchdb[au]=ชนาธิป พรกุล.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ชนาธิป พรกุล.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป พรกุล.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชนาธิป%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ikpl0c69elk04qmqasmpv6k907',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607210142',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
แคทส์ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง =..
   ชนาธิป พรกุล. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.3
ช149ค 2543 
การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนำไปใช้
   ชนาธิป พรกุล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.3
ช149ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.