ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำน..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
321.09
ช451ร 2538 
คู่มือการเรียนการสอนพลเมือง - พลโลก : การบูรณาการการเรียนรู้..
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
304.8
ศ615ค 2545 
ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.9593
ช451ต 2538 
ไตรลักษณรัฐกับการเมืองไทย
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2540
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.9593
ช451ต 2540 
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - การเมืองไทย
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
330.9593
น927 2543 
รัฐ
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.1
ช451ร 2539 
รัฐ
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช. / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.1
ช451ร 2535 
รัฐ
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2541
   หนังสือ,รายงานการวิจัย,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
320.1
ช451ร 2541 
อนาคตการเมืองไทย
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.9593
ช451อ 2539 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.