ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708875794 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ดำรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิณคุณ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ดำรงค์ พิณคุณ'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ดำรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิณคุณ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=ดำรงค์ พิณคุณ&searchdb[au]=ดำรงค์ พิณคุณ&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ดำรงค์ พิณคุณ'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดำรงค์ พิณคุณ
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ดำรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิณคุณ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='p3qk5epv50hplbjo4t8mclpjm1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708962195',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
40 วิธีคิดบวก = 40 positive thinking
   ดำรงค์ พิณคุณ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
153.42 ด493ส 
Creative Marketing การตลาดเชิงสร้างสรรค์สำหรับแผนการตลาดสมัย..
   ดำรงค์ พิณคุณ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.8
ด493ค 
เกากลยุทธ์=Creative strategy
   ดำรงค์ พิณคุณ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658 ด493ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.