ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทิศนา แขมมณี
ผลการค้นหา เลขเรียก
14วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
ท512ส 2544 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
   ทิศนา แขมมณี / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
155.25
ท512ก 2546 
แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
370.7
บ891 
รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย
   ทิศนา แขมมณี / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ท512ร 2545 
รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย
   ทิศนา แขมมณี. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/acq/c..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ท612ร 2546 
รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย
   ทิศนา แขมมณี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
371.3
ท512ร 
วิทยาการด้านการคิด
   ทิศนา แขมมณี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ท512ว 2544 
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีป..
   ทิศนา แขมมณี / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.1523
ท512ศ 2544 
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีป..
   ทิศนา แขมมณี. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/acq/f..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
371.3
ท512ศ 2545 
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีป..
   ทิศนา แขมมณี. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/acq/f..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3
ท512ศ 2547 
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีป..
   ทิศนา แขมมณี. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
371.3
ท512ศ 2553 
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีป..
   ทิศนา แขมมณี. / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.3
ท512ศ 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.