ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614185283 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ธีรวัฒน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประกอบผล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ธีรวัฒน์ ประกอบผล.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ธีรวัฒน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประกอบผล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[au]=ธีรวัฒน์ ประกอบผล.&searchdb[au]=ธีรวัฒน์ ประกอบผล.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614271683',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ธีรวัฒน์ ประกอบผล.'
	
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614271684',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614271684',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ธีรวัฒน์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ประกอบผล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='88gech1pp8n38eqspeuuifk5v3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614271684',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.381
ธ647ก 2542. 
การโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.3
ธ647ก 2544. 
การโปรแกรมภาษาซีสำหรับงานวิทยาศาสตร์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.262
ธ647ก 2546. 
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์
   ธีรวัฒน์ ประกอบผล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.133
ธ647ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.