ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2540. 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2540. 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2542. 
ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น..
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
352.14
ธ286ท 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.